Frågor/Svar

Hur värms vattnet i en Softub?

Vattnet värms genom ett patenterat värmeåtervinningssystem som tillvaratar värmen från pumpmotorn.

Är det enkelt att installera en Softub?

Ja! En person packar upp och installerar själv en Softub på cirka 15 minuter. Se gärna Softub installations videon under fliken Videos.

Hur ofta behöver jag byta vattnet?

Vi rekommenderar att du byter vattnet var tredje månad vilket du helt enkelt gör med en trädgårdsslang.

Vad är den månatliga elkostnaden för en Softub?

Sotub'en designades för att vara det energieffektivaste spabadet på marknaden. Ett genialt värmeåtervinningssystem gör att Softub'en kan hålla sig varm och redo att avnjutas - dygnet runt. Beroende på din användning, klimat och temperatur bör den elektriska kostnaden i genomsnitt vara mellan 50 - 100kr per månad. För mer information om Softubs geniala värmeåtervinningssystem, fråga din Softub-återförsäljare.

Finns det olika storlekar?

Ja, det finns 3 olika storlekar. Sportster (2 personer), Legend (4 personer) och Resort samt Portico (6 personer).